Privacy Policy

Här kan du läsa om hur NYC Plåt behandlar kontaktuppgifter.

Privacy Policy

Privacy Policy för NYC Plåt AB

NYC Plåt AB är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som vi får från dig när du använder våra formulär eller kontaktar oss.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att ge dig den bästa servicen och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kan samla in namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du frivilligt lämnar till oss när du fyller i våra formulär eller kontaktar oss via e-post eller telefon.

2. Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna ge dig bättre service och hantera våra förhållanden med dig. Det kan innebära att vi svarar på dina förfrågningar, ger dig information om våra tjänster eller bearbetar beställningar. Vi kan också använda personuppgifter för att förbättra våra tjänster och kommunikation med dig.

3. Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi kan också använda personuppgifter för att förbättra våra tjänster och för att kontakta dig med marknadsföringsmaterial som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring genom att kontakta oss eller använda länken för avregistrering som finns i vårt marknadsföringsmaterial.

4. Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande. Vi använder säkerhetsteknik och kryptering för att skydda dina personuppgifter.

5. Delar vi personuppgifter?

Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av och radering av dina personuppgifter som vi har samlat in. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss.

7. Ändringar i vår Privacy Policy

Vi kan uppdatera denna Privacy Policy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats.

Kontaktuppgifter:
NYC Plåt AB
Adress: Hantverkarevägen 24, 233 76 Klågerup
E-post: info@nyplat24.se

Senast uppdaterad: 2023-02-23

Vi gillar kakor, gör du?

NYC Plåt AB Plåtslagare i Malmö, Trelleborg och Lund med omnejd

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller önskar en offert på ett arbete.

Ni når oss även på info@nyplat24.se